Batutu parka drošības noteiktumi

Ko darīt

 • Katrai personai, kura lēkā uz mūsu batutiem, ir obligāti jāaizpilda un jāparaksta JumpPark atrunas apliecinājums. Personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu, atrunas apliecinājumu paraksta vecāks vai aizbildnis.
 • Personām, kuras nav sasniegušas 8 gadu vecumu, ir jāatrodas vecāka vai aizbildņa uzraudzībā un jābūt pieskatītām.
 • Bērns (-i), kurš nav sasniedzis 5 gadu vecumu, nedrīkst viens pats atrasties batutu zonā. Pilngadīga vecāka vai aizbildņa uzraudzība ir obligāta.
 • Ja Jūs krītat, mēģiniet turēt rokas, kājas un galvu pēc iespējas tuvāk savam ķermenim, lai ķermenis iegūst bumbas formu.
 • Batutu zonā atļauts atrasties tikai zeķēs. ( ieteicams ar gumijas zolīti )
 • Vienmēr iesildieties, pirms uzsākat lēkāšanu uz batutiem.
 • Izturies pieklājīgi un toleranti, pret pārējiem parka apmeklētājiem.
 • Un svarīgākais – centies lieliski pavadīt laiku !

Porolona baseina noteikumi

 • NEPIEZEMĒTIES uz galvas vai kakla. Nenirt!
 • NELEKT porolonu baseinā, kamēr piezemēšanās zona nav brīva.
 • Vienmēr tikai viens lēcējs uz batutu līnijas.
 • Dubultie vai atmuguriskie salto ir aizliegti.
 • NESPĒLĒTIES ar porolonu kubiem, neslēpieties zem tiem.
 • Iztukšot kabatas pirms lēkšanas porolonu baseinā.
 • Pamest porolonu baseinu pēc piezemēšanās tiklīdz tas ir iespējams.

Ko nedarīt

 • Pirms došanās uz Batutu zonu obligāti jāiztukšo kabatas un jānoņem visas asās/cietās detaļas ( jostas sprādzes, apģērba kniedes, rotaslietas u.c. )
 • Aizliegts batutu zonā ēst, dzert, košļāt košļājamo gumiju.
 • Nesēdi un neguli uz batutiem. Ja jūties saguris/usi , dodies ārpus batutu zonas.
 • Personas alkohola vai narkotisko vielu ietekmē nedrīkst atrasties uz batutiem.
 • Uz batutiem nedrīkst lēkāt grūtnieces, kā arī cilvēki ar veselības traucējumiem.
 • Grūstīšanās, cīkstēšanās, skriešana un jebkāda veida spēles un sacīkstes ir stingri aizliegtas.
 • Aizliegts karāties, turēties vai rāpties uz augšējiem batutu paliktņiem vai drošības tīkliem.
 • Vienmēr piezemējies uz divām kājām. Nekad nepiezemējies uz galvas.
 • Dubultie vai atmuguriskie salto vai citi triki virs paliktņiem ir aizliegti. Parastie salto ir atļauti.
 • Nekad nemēģiniet paveikt kādas aktivitātes, kuras ir pāri Jūsu personīgajām spējām.
 • Nekad nemēģiniet paveikt trikus, kurus Jūs nēesiet apmācīti veikt. Tas ir bīstami!
 • Nekarājies basketbola groza stīpā un tīklā.
 • JumpPark batutu parka instruktoram ir tiesības Jūs izraidīt no batutu zonas bez iespējas nākt atpakaļ, ja vairākkārtēji tiek pārkāpti drošības noteikumi, kā arī citos gadījumos (ja tiek pakļauta briesmām Jūsu vai citu apmeklētāju veselība).